Maďarská státní vlajka má podobu tří vodorovných pruhů: horní červený, prostřední bílý, spodní zelený. Barvy maďarské vlajky jsou symbolické. Poměr výšky k délce je 1 : 2. Jiná podoba a jiný poměr stran maďarské státní vlajky není oficiální. Kromě této podoby se v Maďarsku používá i neoficiální podoba vlajky se středově umístěným státním znakem, který z bílého pruhu přesahuje i do pruhů červeného a zeleného.

Vlajka Maďarska: Červená, bílá a zelená

Vlajka Maďarska v podobě tří vodorovných barevných pruhů se začala používat v 19. století. Podle některých pramenů byla poprvé použita v roce 1801 a roku 1806 byla oficiálně definována společně s barvami rakouské vlajky. Podle jiných pramenů byla poprvé pouřita v revolučním roce 1848 během povstání proti habsburské nadvládě. Trikolóra měla připomínat vzor ve francouzské „revoluční“ trikoloře.

Vlajka Maďarska

Barvy mají symboliku:

  1. červená – krev prolitá za svobodu (podle jiných pramenů sílu),
  2. bílá – čistota a oddanost (podle jiných víru),
  3. zelená – naděje.

Tyto tři barvy jsou použity i v maďarském státním znaku.

Historie vlajky

Podle historických dochovaných dokladů se kombinace červené bílé a zelené v Maďarsku používá už od 16. století. Červená byla barva Arpádovců, bílá (v podobě kříže) byla přidána po příchodu křesťanství, zelená doplnila vlajku v 16. století.

  • Jiné prameny připomínají, že Arpádovci měli barvy červenou a bílou a že červeno-bílo-zelená vlajka byla poprvé použita počátkem 17. století, v době panování krále Matyáše II. Je ale připomínáno, že už v roce 1222 byla červeno-bílo-zelená stuha na pečeti krále Ondřeje II.

Červená, bílá a zelená byly barvami Uherska. Nesl je i uherský znak z 15. století.

V revolučních letech 1848 až 1849 byly uherské barvy použity na národní vlajce. Od roku 1867 se trojbarevná vlajka začala objevovat i na obchodní vlajce císařství a království.

Vlajka „přestála“ všechny změny

Po rozpadu monarchie, kdy v roce 1918 vznikla První Maďarská republika, se vlajka se třemi stejně širokými pruhy stala oficiálním symbolem nového státu.

V dobách socialismu (Maďarská lidová republika) vlajka zůstala ve stejné podobě, pouze symbolika barev byla vykládána jinak, pro-socialistickou rétorikou.

  • Kromě oficiální státní vlajky se v Maďarsku používá i její neoficiální podoba se státním znakem ve středu.
  • Červená, zelená a bílá barva se objevuje také na maďarské válečné vlajce,prezidentské vlajce a maďarské námořní vlajce.

Foto: Maďarská vlajka (freeimagec.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.