Szombathely, maďarské město, o němž se dochovaly nejstarší písemné zmínky, leží na západě země poblíž hranic s Rakouskem. Szombathely je téměř „povinným“ výletem, na který se vydávají lidé pobývající v nedalekých termálních lázních Bükfürdö. Starobylé, ale velmi živé město je k turistům „velmi vstřícné“ a má co nabídnout. Velmi krásnou atmosféru lze v Szombathely zažít kolem 11. listopadu, v den svatého Martina. Tento oblíbený světec se v Szombathely narodil a je jeho patronem.

Szombathely, dříve panonská Savaria

Szombathely dostalo svůj současný název po sobotních trzích (překlad z maďarštiny znamená sobotní místo), které se zde ve středověku konaly každou sobotu. Historie města je ale mnohem starší a sahá do čtvrtého desetiletí našeho letopočtu, kdy bylo založeno na výnosné „jantarové cestě“. V tu dobu se nazývalo Savaria, a z historie víme, že Savaria bylo hlavní město římské provincie Panonie. Už v té době mělo město císařské rezidence, veřejné lázně a amfiteátr. Zisky města plynuly z jeho strategického místa na obchodní cestě. Obyvatelé měli všechna práva římských občanů. Památky na tuto dobu archeologové objevují ještě v současné době.

Szombathely na houpačce dějin

Městské hradby uchránily Szombathely proti tureckým útokům v 17. století, ale v následujícím století nastaly zlé časy.

Szombathely, svatomartinské slavnosti

  • Přes protihabsburské povstání obyvatel Habsburkové Szombathely obsadili.
  • Roku 1710 zachvátil město mor (podlehlo mu na dva tisíce obyvatel)
  • a v roce 1716 zničil Szombathely požár.
  • Vylidněné oblasti osídli Němci, kteří sem přinesli svou kulturu a náboženství. Zvýšení počtu obyvatel přineslo opět prosperitu města.
  • Koncem 18. století nastal stavební rozmach: byly zbořeny zbytky hradu, postaveny školy, založena katolická diecéze, vystavěn palácový komplex biskupství, ale především byla vystavěna monumentální katedrála, hlavní kostel diecéze, největší barokní kostel v Maďarsku.
  • V roce 1809, po krátké bitvě na hlavním náměstí, město na 110 dní obsadila napoleonská vojska.
  • Za čtyři léta poté v Szombathely vypukla nákaza cholery
  • a roku 1817 město opět vyhořelo.
  • Po rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867 nastaly opět roky prosperity. V roce 1870, pět let po zavedení železnice, se ze Szombathely stal hlavní železniční uzel. K městu byly připojeny dvě sousední vesnice, čímž se zvětšila městská plocha.

Šťastné roky

Největšího rozmachu se město dočkalo po roce 1890, kdy v čele radnice stanul Gyula Ehen: byla zbudována kanalizace, vydlážděny ulice a silnice, zřízena tramvajová linka od nádraží, dostavěno centrum města, první sirotčinec, spolu s místními podnikateli postaveny hotely.

Prosperita pokračovala i za vedení starosty Tobiase Brennera: muzeum, veřejné lázně, kláštery, hudební škola s orchestrem. Během čtyřiceti let se počet obyvatel zčtyřnásobil. Rozkvět pokračoval i mezi válkami. Do roku 1929 bylo postaveno mnoho škol a nejmodernější nemocnice regionu.

Szombathely ve válečných letech

Za druhé světové války patřilo Szombathely ke strategickým bodům. Bylo logistickou součástí infrastruktury podporující síly Axis. V letech 1944 a 1944 bylo vybombardováno americkými a britskými královskými vzdušnými silami. Koncem března 1945 převzala kontrolu nad Szombathely sovětská armáda.

Poválečný vývoj

Poválečný vývoj města byl obdobný jako v jiných průmyslových městech socialistického sektoru: stavěly se továrny, nepěkné domy. Naddimenzované betonové veřejné budovy stavěné kolem roku 1980 město stále hyzdí.

Po vstupu do Evropské unie se Szombathely alespoň částečně vrátila bývalá krása. V roce 2006 bylo centrum města zrenovováno.

Svatý Martin, nejslavnější rodák Szombathely

V Szombathely, vlastně v Savarii, se roku 316 narodil sv. Martin z Toursu. Na otcovo přání se stal legionářem a později důstojníkem jízdního pluku v Galii (dnešní Francii). Od ostatních Římanů, chovajících se pánovitě a zpupně, se lišil mírností a laskavostí. Zanedlouho se stal čekatelem křtu a po pokřtění vystoupil z armády. Před tím se stihl proslavit skutkem, díky němuž je nazývaný rytířem milosrdenství. Jednou v zimě za krutého mrazu jel v čele jezdectva a blížil se k Amiensu. U městské brány zahlédl polonahého žebráka, bezmála již zmrzlého, kterému nikdo nevěnoval pozornost. Martin s sebou neměl nic, čím by mu mohl okamžitě pomoci. Rozsekl svůj plášť, široký tak, že jeho poloviny stačily pro oba. To byl zlom v Martinově životě. Z vojáka se stal student biskupské školy v Poitiers. Roku 371 byl jmenovaný biskupem v Toursu. I tak zůstal mírným a pokorným člověkem, který se ujímal trpících. Zemřel 8. 11. 397, pohřben byl 11. listopadu v Toursu.

 

Svatomartinské dny v Szombathely

K Martinovi se váže další příhoda: Prý se ze skromnosti zdráhal přijmout biskupský úřad v Tours. Schoval se do husí posady. Husy ho ale svým polekaným kejháním prozradily, a tak musel funkci přijmout. A tak se husa stala atributem svatého Martina.

Svatý Martin je v Szombathely ctěn a vážen. O víkendu blízkém k 11. listopadu se ve městě konají svatomartinské slavnosti. Jako všude, tak zde – v zemi husí a ve vinařské oblasti– jsou spojeny s popíjením svatomartinského vína a pojídáním husích pečínek a jiných specialit, které mají v menu i restaurace. S „husími“ motivy je možno se v tu dobu setkat na mnoha místech.

Foto: Szombathely, svatomartinské slavnosti (jez)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.