Současné Srbsko jako samostatný státní útvar vzniklo v roce 2006. Třebaže jsou Srbové národ s bohatou historií, většinou byli součástí, a nebo i pod nadvládou, jiných zemí. Srbsko patří k tak zvaným zemím bývalé Jugoslávie, kteréhož označení se stále používá. Srbsko se rozkládá na Balkánském poloostrově jižně od Maďarska. Hlavním městem Srbska je Bělehrad. Úředním jazykem je srbochorvatština, turisté se většinou domluví anglicky.

Historie Srbska Bělehrad

Srbsko vzniklo v roce 2006, po rozdělení soustátí Srbska a Černé Hory na dva samostatné státy. Tomuto dvojstátí předcházel jiný svazový útvar, a to Svazová republika Jugoslávie. Ta vzniklapo zániku Socialistické federativní republiky Jugoslávie v roce 1992. Ale ani předcházející historie nebyla pro Srby a okolní národy jednoduchá.

 • Původně bylo území součástí římské a později byzantské říše, v 6. století sem začali pronikat Slované.
 • Později se východní území dostalo do područí Bulharska, část země patřila k Uhrám.
 • V 10. století začal náročný proces sjednocování země, na jehož konci bylo v roce 1217 vyhlášení Srbského království. V následujících sto letech se Srbské království velmi vzrostlo, díky čemuž však začalo lákat turecké nájezdníky.
 • První vážnější turecké útoky přišly v roce 1389 a trvaly do roku 1459. Během této doby si turecká vojska podmanila téměř celé území Srbského království.
 • V 19. století začaly být znatelné snahy Srbů o samostatnost na Turcích i Rakousku-Uhersku.
 • Po rozpadu habsburské monarchie v roce 1918 vzniklo Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, od roku 1929 Jugoslávie. Nový stát se skládal z oblastí, které původně patřily Turecku i RakouskuUhersku (Chorvatsko, Slovinsko nebo Bosna a Hercegovina).
 • Ve druhé světové válce utrpěla země značné ztráty v bojích s Německem a v roce 1941 byla rozdělena na okupované Srbsko a „loutkový stát“ Chorvatsko. Části jugoslávského území byly připojeny přímo k Německu nebo jeho spřáteleným státům.
 • Když byl v roce 1945 vyhlášen mír, komunisté obnovili předválečnou Jugoslávii s názvem Socialistická federativní republika Jugoslávie. Skládala se ze šesti svazových republik: Srbska, Chorvatska, Černé Hory, Slovinska, Makedonie a Bosny a Hercegoviny.
 • V roce 1990, v souvislosti se zánikem celého socialistického bloku, musela komunistická strana odejít z čela Jugoslávie a federace se o rok později rozpadla.


Podnebí v Srbsku

V Srbsku je kontinentální podnebí – krátké studené zimy, dlouhá horká léta. Podzim je také velmi mírný, teplý a všeobecně příjemný. Nejteplejší měsíce v Srbsku jsou červen, červenec a srpen, kdy teploty málokdy klesají pod 28 C.  Tuto dobu je také nejvíc  slunečních hodin (obvykle 10 až 11 denně) a nejnižší množství srážek v roce. Nejchladněji je v Bělehradě v lednu (3 stupně Celsia).

Hlavní město Srbska

Hlavním městem Srbska je Bělehrad (srbochorvatsky Beograd), bývalé hlavní město Jugoslávie. Leží na posledním výběžku pahorkatiny Šumadija, na soutoku řek Sávy a Drávy.

Podle archeologických nálezů byl Bělehrad osídlen již v mladší době kamenné.

 • První osadu zde založili Keltové ve 4. století před naším letopočtem. Později se stala domovem Římanů, kteří tu vybudovali vojenský tábor a říční přístav.
 • První Slované přišli v roce 627, město dostalo název Bělgrad (bílý hrad).
 • Od 6. století bylo součástí byzantské říše, později se dostalo pod nadvládu Franků, které vedl Karel Veliký.
 • Na počátku 15. století prohlásil Stevan Lazarevie Bělehrad hlavním městem Srbska.
 • V roce 1521 byl dobyt Turky, kteří tu vládli do poloviny 19. století a udělali z města strategickou pevnost, jež sloužila k dobývání Balkánu a k výpadům do střední Evropy.
 • Za 1. světové války bylo město poškozeno rakouskou armádou. Po skončení války se Bělehrad stal metropolí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, které se později přejmenovalo na Jugoslávii. Za 2. světové války bylo město značně zničeno Němci.

Pamětihodnosti hlavního města Srbska

Historické jádro Bělehradu leží na vysokém břehu Sávy. Nachází se zde středověká citadela s historickým muzeem. Z blízkého parku, který je oblíbeným cílem turistů, se naskýtá krásný pohled na soutok Sávy a Dunaje.

Památek má Bělehrad jen málo.

 • Z období turecké nadvlády zde zůstala poslední mešita,
 • k významnějším srbským stavbám patří letohrádek prince Miloše,
 • katedrála
 • a Národní divadlo z 19. století.

Foto: freeimafes.com

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.