Maďarsko je země rovinatá a vodnatá. Velké řeky tvoří ramena, meandry, zátočiny a zátiší. Jezera jsou mělká, teplá. Dobře se v nich daří sladkovodním rybám. A místa, kde se daří rybám, přitahují rybáře. Rybáři z Čech jezdí na ryby do Maďarska často a rádi. Zkušení rybáři ale doporučují získat přesné informace ještě před odjezdem, nepídit po nich až na místě.

Na ryby do Maďarska, ale ne „naslepo“

Rybáři se shodují, že se v Maďarsku chytá velmi pěkně, ale nemůžeme jen sebrat pruty a vyjet si tak říkajíc „nablind“. Na ryby do Maďarska nelze jet jen tak bez rozmyšlení, a nebo na základě dotazu a odpovědi na nějakém – byť rybářském – diskusním fóru.

  • Nejlepší je pořádat o rady důvěryhodného rybáře, který má víc zkušeností,
  • nebo požádat o informace rybářský svaz,
  • cestovní kancelář, která rybářské zájezdy pořádá
  • nebo vyhledat přímo internetové stránky Maďarského národního rybářského svazu (Magyar Országos Horgász Szövetség).

Rybáři se zkušenosti z Maďarska rovněž doporučují vydávat se do Maďarska alespoň zpočátku s někým, kdo rozumí maďarštině.

Rybářský lístek

Pro lov ryb v Maďarsku je třeba mít maďarský státní rybářský lístek a povolenku pro konkrétní region. Rybářský lístek lze koupit společně s povolenkou. K jeho vystavení je kromě obvyklých dokladů totožnosti předložit i české rybářské oprávnění. Vyjde asi na 2000 forintů. Ceny povolenek se řídí místem a řasovým vymezením.

Co je třeba znát předem

  •  Doba hájení

Doba hájení začíná první minutou prvního dne a trvá do poslední minuty posledního dne. Když první den hájení připadne na na sobotu nebo den klidu (i státní svátek), začíná doba hájení první minutou následujícího pracovního dne. Jestliže poslední den hájení vyjde na sobotu nebo den klidu, potom je posledním dnem hájení poslední minuta předcházejícího pracovního dne.

Druh Latinský název Doba
Pstruh obecný Salmo trutta m. fario 01.10. – 31.12.
Štika Esox lucius 15.02. – 31.03.
Bolen dravý Aspius aspius 01.03. – 30.04.
Candát obecný Stizostedion lucioperca 01.03. – 30.04.
Jeseter malý Acipenser ruthenus 01.03. – 31.05.
Parma obecná Barbus barbus 02.05. – 15.06.

 

  • Minimální lovné míry

Jako i u nás platí při rybaření v Maďarsku minimální míry, při jejichž dosažení lze teprve rybu vylovit. Délka ulovené ryby se měří od kořenu ocasní ploutve po vrchol rypce. Rak se měří od vyrovnaného konce ocasu po oči.

Druh Latinský název Míra
Candát východní Stizostedion volgense 20 cm
Pstruh obecný Salmo trutta m. fario 22 cm
Pstruh duhový Oncorhynchus mykiss 22 cm
Kapr Cyprinus carpio 30 cm
Candát Stizostedion lucioperca  30 cm
Okounek pstruhový Micropterus salmoides 30 cm
Parma obecná Barbus bambus 40 cm
Amur Ctenopharyngodon idella  40 cm
Bolen dravý Aspius aspius 40 cm
Štika Esox lucius 40 cm
Jeseter malý Acipenser ruthenia 45 cm
Sumec velký Silurus glanis 50 cm
Rak říčný Astacus fluviatilis 10 cm

 

Která ryba se prodraží aneb Chráněné druhy

  • Zvláště chráněné

Název Maďarský název Latinský název Ohodnocení
Mihule ukrajinská Dunai ingola Eudontomyzon mariae 100.000 HUF
Mihule tisza Tiszai ingola Eudontomyzon danford 250.000 HUF
Hlavatka obecná Dunai galóca Hucho hucho 100.000 HUF
Blatník tmavý Lápi póc Umbra krameri 100.000 HUF
Drsek větší Magyar bucó Zingel zingel 100.000 HUF
Drsek menší Német bucó Zingel streber 100.000 HUF
Parma středomořská Petényi márna Barbus meridionalis 100.000 HUF
  • Chráněné druhy

Český název Maďarský název Latinský název Ohodnocení
Kuklen lesklá Állas küsz Chalcalburnus chalcoides 10.000 HUF
Vranka obecná Botos kölönte Cottus gobio 10.000 HUF
Vranka pruhoploutvá Cifra kölönte Cottus poecilopus 10.000 HUF
Hrouzek dlouhovousý Felpillantó küllő Gobio uranoscopus 50.000 HUF
Hrouzek obecný Fenékjáró küllő Gobio gobio 2.000 HUF
Střevle potoční Fürge cselle Phoxinus phoxinus 2.000 HUF
Plotice perleťová Gyöngyös kondor Rutilus frisii 2.000 HUF
Hrouzek běloploutvý Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus 10.000 HUF
Hrouzek Kesllerův Homoki küllő Gobio kessleri 10.000 HUF
Mřenka mramorová Kövicsík Noemacheilus barbatulus 2.000 HUF
Slunka obecná Kurta baing Leucaspius delineatus 2.000 HUF
Plotice lesklá Leánykoncér Rutilis pigus 10.000 HUF
Lipan podhorní Pénzes pér Thymallus thymallus 10.000 HUF
Piskoř pruhovaný Réti csík Misgurnus fossilis 2.000 HUF
Ježdík žlutý Selymes durbincs Gymnocephalus schraetser 10.000 HUF
Jeseter hvězdnatý Sőregtok Acipenser stellatus 10.000 HUF
Ježdík dunajský Széles durbincs Gymnocephalus baloni 2.000 HUF
Hlavačka skvrnitá Tarka géb Proterorhinus marmoratus 2.000 HUF
Sekavec písečný Vágócsík Cobitis taenia 2.000 HUF
Jelec Vaskos csabak Leuciscus souffia 10.000 HUF

Ilustrační foto: freeimages.com

Další články z rubriky

Štítky: , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.