Jako Podunajská nížina je nazývána oblast na jihu Slovenska. Rozkládá se kolem řeky Dunaje a je vymezena pásmem Malých Karpat a pohořím Západních Karpat. Podunajská nížina má příznivé klima díky malé nadmořské výšce a ochranným pásmům hor. Pro Podunajskou nížinu je typická zemědělská (zejména rostlinná) výroba. V Podunajské nížině se nachází několik slovenských historických měst nebo lázeňských měst.

Podunajská nížina: Zajímavá města

Podunajská nížina je geografické vymezení, nikoliv správní celek. Proto nelze označit některé z měst v Podunajské nížiny jako hlavní. Co se velikosti týká, tak největším z měst v Podunajské nížině se nacházejících je Bratislava.

Podunajská nížina, Bratislava

Bratislava

 • Bratislava, hlavní město Slovenska, patří mezi nejhezčí města na břehu Dunaje. Její bohatá historie sahá až do starší doby kamenné a první zachovaná písemná zmínka je z roku 907. V současné době je sídlem prezidenta,slovenské vlády, parlamentu a vrcholných státních orgánů a institucí.
  Turisté mohou při návštěvě Bratislavy vidět tolik zajímavostí, že stojí zato udělat si předem malý „itinerář“ – nejen z hlediska zajímavosti, ale lokality.

Nitra

 • Z pohledu slovenské historie je velmi zajímavé staroslavné město Nitra. Nitra je krajské město s téměř jednaosmdesáti tisíci obyvatel. Je to nejstarší slovenské město, a notný kus historie má společný s českým národem. Nitra je přes svou starobylost moderním dynamickým městem, plným mládí – sídlí zde několik vysokých škol. Nitru by neměl minout žádný návštěvník, který chce poznat Slovensko.
  V Nitře sídlili první známí vládci dnešního slovenského území, od osmého století byla Nitra sídlem Nitranského knížectví. S ním jsou spojena jména osob, které zásadním způsobem vytvářely naše společné dějiny: Pribina, Svatopluk, Rastislav a Cyril s Metodějem. V Nitře stál první křesťanský chrám na dnešním Slovensku a právě zde bylo do života uvedeno slovanské písmo.

Piešťany

 • Lázně Piešťany mají světové renomé. K léčbě jsou využívány přírodní prameny léčivé termální vody, a zejména piešťanská specialita – léčivé sirné bahno. Do Piešťan ale nepřijíždějí jen nemocní. Lázeňské město samo o sobě stojí za prohlídku. Má osobitou atmosféru, na níž se podíleli známí architekti a umělci všech dob.
  Lázně Piešťany poskytují mnoho příležitostí i pro jen rekreační či relaxační pobyty, jejichž délku si návštěvníci volí podle vlastních možností. Okolí Piešťan je vhodné k nenáročné turistice. Podnebí je vlídné, což přispívá lázeňskému klimatu. Půvabný rámec tvoří z východu Povážský Inovec, ze západní strany Malé Karpaty.
  Z hlediska správního členění patří Piešťany do Trnavského kraje.

Dunajská Streda

 • Dunajská Streda leží na jihu Slovenska na Žitném ostrově. Okresní město v Nitranském kraji má asi třiadvacet tisíc obyvatel. Úrodná oblast Žitného ostrova předurčuje hlavní proud ekonomiky – tím je především zemědělská a potravinářská výroba.
  Návštěvníky zajímají historické pamětihodnosti a termální lázně, které jsou nejpopulárnější v této části Slovenska. Do Dunajské Stredy se dostaneme autem od Bratislavy přes Šamorím.
  Cesta vede podél vodního díla Gabčíkovo, takže je na co se dívat. Ze severu se do města dostaneme od Galanty.

Komárno

 • Komárno je nejjižněji položené slovenské město s nejnižší nadmořskou výškou. Rozprostírá se na levém břehu Dunaje ve východním výběžku Žitného ostrova. Na pravém břehu – už za hranicí – je maďarská část města Komarom. Turisté mohou do Komárna připlout výletní lodí, ve městě je mezinárodní říční přístav. Velkým lákadlem jsou zdejší termální lázně. Komárno je město, které leží ve dvou státech. Na levém břehu Dunaje náleží Slovensku, na pravém břehu Maďarsku. Maďarská část města se nazývá Komarom.

Další větší města Podunajské nížiny: Trnava, Topoľčany, Levice, Nové Zámky, Galanta, Hlohovec.

Co turisty ještě láká v Podunajské nížině

Velký Meder

 • Mezi Dunajskou Stredou a Komárnem se nachází město Veľký Meder, které je známo svými termálními lázněmi. Do termálních lázní přijíždějí nemocní za léčbou, unavení za odpočinkem, ale i celkem zdraví návštěvníci, kteří si chtějí dopřát koupaliště s termální vodou. Termální bazény mají teplotu vody v rozmezí od 25 stupňů do 38 stupňů Celsia. Lázeňský areál ve Velkém Mederu je otevřen po celý rok a ve všechny dny v týdnu.

Dunaj

 • Třebaže je tok Dunaje na území Slovenska jen 172 kilometry, mezi slovenskými řekami má prim. Dunaj má a i v historii měl velmi důležité postavení z hlediska strategického, vodohospodářského, ekonomického, průmyslového i zemědělského. Většina slovenských řek do Dunaje ústí.
  Dunaj je využíván jako dopravní cesta, na území Slovenska jsou na Dunaji tři nákladní říční přístavy mezinárodního charakteru.

Vodní dílo Gabčíkovo

 • Vodní dílo Gabčíkovo, které se nachází na Dunaji asi 40 kilometrů na východ od Bratislavy, lze doslova označit jako stavbu tisíciletí. Gabčíkovo u obce Šamorín a nedaleko lázeňské obce Velký Meder není jen přehrada. Jedná se o komplex vodních staveb, který se vymyká všem laickým představám.
  Vodní dílo Gabčíkovo v současné době plní všechny funkce, pro něž bylo projektováno: národohospodářskou (výroba elektřiny),vodohospodářskou (regulace toku, bránění záplavám), rekreační (ve všech směrech). To vše při zachování splavnosti Dunaje. Stavbu však provázely takové peripetie, že se jimi musel zabývat i mezinárodní soud v Haagu.

Foto: Podunajská nížina, Bratislava (freeimages.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.