Město Ostřihom (Esztergom) na břehu Dunaje má v dějinách Maďarska neopomenutelné místo. Když do Maďarska cestujeme vlakem, po výjezdu ze Štúrova doslova ohromí majestátní bazilika vypínající se na maďarském břehu Dunaje. Jestliže cestu vlakem přerušíme, můžeme se do Ostřihomi dostat ze Štúrova přes most. Tato zdánlivě jednoduchá cesta je však možná teprve od roku 2001. Od roku 1944 bylo spojení mezi městy možné jen nevyhovujícím přívozem. Naštěstí už je město s největší maďarskou církevní stavbou přístupný v kteroukoliv dobu, pěšky i autem.

Bazilika v Ostřihomi

Dominantou maďarské Ostřihomi (Esztergom) je bazilika, třetí největší kostel v Evropě. Je vystavěna na skalním ostrohu nad Dunajem v základech staršího chrámu. Pevnostní zdi kolem, které jí z pohledu od řeky dodávají na monumentálnosti, Esztergom, Ostřihom, bazilikapatří k bývalému královskému hradu.

  • Ostřihomská bazilika byla postavena jako kopie baziliky svatého Petra ve Vatikánu.
  • Bazilika v Ostřihomi je poutním místem, které ročně navštíví statisíce věřících i turistů (některé prameny uvádjí až milion návštěvníků ročně).

Rodiště zakladatele státu

Historie této stavby není dlouhá, vysvěcena byla v roce 1856 (stavěla se víc než 30 let). V Ostřihomi se ovšem „tvořily dějiny“ už v prvním tisíciletí. Roku 969 se zde narodil svatý Štěpán Uherský z rodu Arpádovců, zakladatel uherského státu. Osobnost tohoto panovníka spojuje českou a uherskou historii.

Křest svatého Štěpána

Když na Slovensku v roce 984 upevňoval Vojtěch Slavníkovec (pozdější svatý Vojtěch, náš zemský patron) Kristovu víru, byl povolán uherským knížetem Gejsou do Ostřihomi, kde pokřtil Gejsova syna, který až do té doby užíval pohanského jména Vaida, na Štěpána. Ve starých uherských análech je svatý Vojtěch nazýván „apoštolem Uher“. Po smrti svého otce se roku 997 stal Štěpán uherským knížetem. Bylo mu 28 let, musel se však vypořádat s kmenem náčelníka Kupa. Po svém vítězství nechal vystavět z vděčnosti k Bohu chrám v Ostřihomi.

Půl století bez mostu

Ostřihom se Štúrovem spojoval do roku 1893 most Marie Valérie, postavený v místech někdejších starších plovoucích mostů. Ustupující německá armáda 23. prosince 1944 most Mária Valéria vyhodila do povětří. Zůstaly po něm jen pilíře.

V době komunismu nebyl most z politických důvodů obnoven a z jiných, i když také politických důvodů stav přetrval přes celá 90. léta. Mezi městy fungoval jen provizorní přívoz, jehož provoz byl časově omezen. Kdo se chtěl ze Štúrova dostat do Ostřihomi, musel místo 500 metrů urazit sto kilometrů. Nejbližší most přes Dunaj byl až v 50 kilometrů vzdáleném Komárnu. Příhraniční styk, natož možnost v Ostřihomi studovat nebo pracovat byly nemožné. Po létech vyjednávání premiérů obou vlád došlo na přelomu tisíciletí ke shodě. A tak se od roku 2001 přes Dunaj klene nový most Marie Valérie, sloužící pěším i automobilové dopravě.

Další zajímavost Ostřihomi

Ostřihom je třicetitisícové historické město, v němž jsou k vidění i jiné historické a kulturní památky. Vzhledem ke stálému přílivu turistů zde je mnoho příležitostí k občerstvení a odpočinku. Největším lákadle a hlavním cílem turistů je však ostřihomská bazilika.

Foto: Ostřihomská bazilika (freeimages.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.