Vnitrozemské Maďarsko se nachází ve střední Evropě. Ačkoliv je Maďarsko převážně rovinaté a většina jeho území má průměrnou nadmořskou výšku kolem 200 metrů, je obklopeno hornatými zeměmi. Nejdůležitějšími vodními toky jdou čeky Dunaj a Tisza. Největší přírodní vodní plocha je Blatenské jezero, Balaton.

Maďarsko na mapě

Maďarsko se nachází jihovýchodně od České republiky. V dobách československého státu bylo Maďarsko naším sousedem. V současné době musíme při cestě do Maďarska projet územím Rakouska nebo Slovenska. Přesto je to z Lanžhotu na hranici s Maďarskem přibližně 90 kilometrů.

Mapa Maďarska

Maďarsko sousedí:

 1. Na severu se Slovenskem (hranici tvoří řeka Dunaj, nejdelší hranice – 677 km).
 2. Na východě s Ukrajinou a Rumunskem.
 3. Na jihu se Srbskem a Chorvatskem.
 4. Na západě se Slovinskem (nejkratší hranice, 102 km) a s Rakouskem (část hranice prochází Neziderským jezerem).

Maďarsko: Povrch země

Třebaže je Maďarsko povětšinou rovinaté, na severu a na jihozápadě se zvedají nižší pohoří.

 • Pěknou kopcovitou až hornatou krajinou projíždíme, když jedeme do Maďarska vlakem. Od Ostřihomi kolem Visegradu a Nagymaros se Dunaj prodral přes vnitřní Západní Karpaty. Vzhledem v malé nadmořské výšce úpatí se zdají být kopce vyšší, než by působily v ve zvlněném reliéfu jiné krajiny.
 • Na severu Maďarska (severovýchodě od Budapešti, západně od Miškolce) se rozkládá pohoří Mátra, oblíbený cíl horských turistů i z České republiky. Ale ani vrchy Mátry nejsou nijak závratně vysoké, nejvyšší Kekes má 1015 metrů nad mořem.
 • V jihozápadní částu Maďarska se rozkládá pahorkatina Zadunajské středohoří.
 • Na jih od ní vznikla tektonickou činností dvě velká jezera – Velence, a především Balaton, největší přírodní jezero v Evropě.
 • Také město Pécs leží v kopcovité krajině pohoří Mecsek.
 • Kopce nelze upřít ani hlavnímu městu: zatímco východní část Pešť se rozkládá v rovné kotlině, západní část města byla vystavěna na Budínských vrších.

Velká uherská nížina

Převládající charakter krajiny Maďarska ovšem udává Velká uherská nížina. Původní step byla postupem času a technologií přeměněna v zemědělskou půdu. Na mnoha místech se udržel původní ráz a jako zemědělská činnost pastevectví (puszta). Protože se jedná o velmi zajímavé oblasti, jsou části puszty chráněny v různých režimech ochrany přírody. Nejrozsáhlejších je národní park Hortobágy.

Mapa Maďarska: Vodstvo

Celé Maďarsko se nachází v povodí největší maďarské řeky Dunaje. Přitéká od západu, pak se tok prudce zlomí a v severojižním směru proteče celou zemí. U Moháče území opouští a teče dál do Chorvatska a Srbska.

Druhou největší řekou je Tisza, která protéká celou zemí od severovýchodu k jihu. Na Tise se rozkládají města Tokaj (světově proslulí vinařská oblast), jezerní a lázeňská oblastí Tiszafüred, dále město Szolnok a Szeged. Za ním opuští maďarské území (v místě s nejnižší nadmořskou výškou v Maďarsku – 79 metrů). Do Dunaje se vlévá až v Srbsku, a to nedaleko Beogradu.

Další maďarské řeky:

 • Dráva – teče z Alp, na jihozápadě vytváří hranici s Chorvatskem
 • Rába – severozápadní Maďarsko, vlévá se do Dunaje v Rábu
 • Ipeľ  – přitéká ze Slovenska, tvoří část maďarsko-slovenské hranice
 • Bodrog a Sajó – pravostranné přítoky Tisy
 • Körös – levostranný přítok Tisy Maruše (Maros) – velký přítok Tisy ze Sedmihradska
 • Sió – odvádí vodu z Balatonu do Dunaje

Foto: Mapa Maďarska (freeimages.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.