Maďarský Győr je prvním velkým městem na cestě z Bratislavy do Budapešti. Bezmála sto třiceti tisícové město Győr stojí za prohlídku, a to nejen proto, že se jedná o šesté v pořadí co do velikosti maďarských měst. Od roku 1009 je Győr biskupským sídelním městem (rábská diecéze). Historie Győru je těsně spjata i s naší historií. Po prohlídce četných památek je možno navštívit i zdejší lázně. V Győru, jako na mnoha místech Maďarska vyvěrají termální prameny.

Győr na řece Rábě

Maďarský Győr leží asi 13 kilometrů na jih od Dunaje. Kdybychom překročili most severně od Győru, dostaneme se do slovenského Velkého Mederu, vzdálenost mezi městy je 25 kilometrů. Győrem protéká rameno Dunaje (Mosoni Duna, od západu) a řeka Rába, která se do ramene ve městě vlévá. Győr leží ve velmi vodnatém kraji, který je bohatý i na podzemní minerální prameny.

Cesta do Győru

Řeka Rába

I když má Győr starobylou minulost, jedná se o moderní, dynamické a prosperující město. Pro ekonomiku města bylo důležité otevření pobočky automobilky Audi.

 • Kolem Győru prochází dálnice M1, na kterou se dostaneme po D2 a E75 z Bratislavy.
 • Cestování vlakem z Česka je trochu komplikované, s několika přestupy. Asi nejschůdnější by bylo jet do Komárna a „vrátit se“ se do Győru.
 • S maďarskými městy, nebo i s Balatonem, však má Győr dobré vlakové spojení.

Historie Győru

Místo, kde leží současný Győr, bylo osídleno od pravěku.

 • Pro turisty z Česka je zajímavé, že se zde v šestém století usídli Slované, kteří zde soužívali s jinými kmeny.
 • V devátém století bylo území součástí Velkomoravské říše.
 • Maďaři osídlili region na přelomu 9. a 10. století.
 • Na poničení sídla se ve 13. století podílela i vojska českého krále.
 • V 16. století, po vpádu Turků na maďarské území, bylo město vypáleno.
 • Nové podoby se dočkalo až po vypořádání se s tureckou nadvládou.
 • Na původním půdoryse vzniklo nové město ve stylu italské renesance a pozdějšího baroka.

Győr, symbol křesťanství

Prosperitě města nahrávalo položení na křižovatce důležitých obchodních cest.

 • V 17. století už byl Győr významným centrem řemeslné výroby, obchodu, ale také kultury, náboženství a školství. O to se zasloužili jezuité, kteří se v Győru usadili s cílem rekatolizovat město a region. Byl zde vystavěn kostel, jezuitská kolej, škola.
 • V polovině 18. století se Győr stal výsadním svobodným královským městem (privilegium udělila Marie Terezie).
 • Po letech stagnace za tereziánských a napoleonských válek došlo k prudkému rozvoji strojírenského průmyslu.

Evropské proslulosti dosáhla například firma Rába, výrobce lokomotiv. Je proto trochu paradoxem, že právě železnice byla příčinou ztráty vydobyté pozice. Hlavní železniční spojení mezi Vídní a Budapeští nebylo situováno přes Győr.

Novodobé dějiny Győru

V Győru žila až do druhé světové války početná židovská komunita (počátkem 20. století činila asi 12,6 procenta obyvatel). Z nacisty zřízeného gheta bylo do vyhlazovacích táborů deportováno víc než pět a půl tisíce lidí, z nichž téměř všichni zahynuli.

Po začlenění Maďarska do tak zvaného socialistického bloku se historie začala psát způsobem příznačným pro všechny socialistické státy – starobylé památky chátraly, důraz byl kladen na panelovou výstavbu velkokapacitních betonových sídlišť – a ta maďarská byla, bohužel, ještě „nelidštější“ a neestetičtější než ta u nás.

Až po pádu komunismu se město začalo opět „sbírat“ a nabývat na někdejší kráse.  Historické památky byly (nebo stále ještě jsou) opravovány. Prosperitě města velmi pomohlo zbudování pobočky automobilky Audi.

 

Győr stojí za návštěvu

Co se počtu historických a uměleckých památek týká, je Győr řazen na druhé místo v Maďarsku. Zrekonstruované barokní staré město je nositelem evropské ceny ochrany památek. Pro Győr jsou typické barokní budovy s nárožními balkony, kostely, paláce, muzea, starobylé úzké uličky. Církevní památky v Győru – především biskupský hrad a bazilika – jsou dokladem víc než tisícileté tradice křesťanství v Maďarsku.

 

Foto: Řeka Rába (freeimages.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.